SATELITSKE SLIKE

Prikazane so satelitske slike iz geostacionarnega meteorološkega satelita Meteosat, ki snema površje Zemlje na višini 36 000 km. Spodnje slike se osvežujejo vsake 3 ure.

VIDNI SPEKTER - HRV

Slike prikazujejo zemeljsko površje v visoko resolucijskem vidnem spektru (High-Resolution Visible) s krajevno ločljivostjo ~1 km.


IR SPEKTER

Slike prikazujejo oceno temperature vrha oblaka. Višje, kot sežejo vrhovi oblakov v atmosferi, bolj hladni so. Temperature vrhov oblakov so prikazane v legendi.


VODNA PARA

Slike prikazujejo ocenjeno vsebnost vodne pare v stolpcu atmosfere. Najsvetlejša območja so tista z višjimi vrednostmi vodne pare.


RGB KOMPOZIT - AIRMASS

Kompozitni produkt AIRMASS se uporablja za identifikacijo zračnih mas in velikih oblačnih sistemov. Iz slike lahko razberemo vrednosti temperature in vlažnosti v srednjih in zgornjih slojih ozračja. Topel, suh zrak v zgornjih nivojih atmosfere se pojavlja v rdečih/oranžnih tonih. Topel in vlažen tropski zrak se v nasprotju s prej omenjenim pojavlja v zelenih tonih, pri čemer je bolj podoben olivni barvi, ko je v zraku prisotne manj vlažnosti. Produkt se uporablja tudi za zaznavanje ciklogenetskih območij in za določanje lokacije JET-streamov.

Čas satelitskih slik je podan v UTC (Universal Time Coordinated).Uradni čas v Sloveniji je pozimi za +1 uro, poleti pa za +2 uri večji od UTC.

Nazaj na vrh