PROJEKTI
Projekt METEOLAB - spletno mesto in samodejna meteorološka postaja Ilirska Bistrica-Trnovo

Prvi zametki projekta avtomatske meteorološke postaje Ilirska Bistrica segajo v leto 2004, ko je bila kupljena prva amaterska digitalna vremenska postaja, ki je omogočala prenos in obdelavo podatkov na računalniku. V roku enega leta je sledila tudi prva objava podatkov na internetu, in sicer so bili podatki dostopni na spletnem naslovu vreme.ilbis.com.

V začetku leta 2008 je vremenska postaja zaradi izrabljene elektronike in slabe kvalitete prenehala delovati, vzporedno s tem pa je v ozadju že tekel projekt izdelave in vzpostavitve profesionalne avtomatske meteorološke postaje.
Za potrebe meteorološke postaje so bili nabavljeni profesionalni meteorološki senzorji priznanih proizvajalcev, ki se uporabljajo v državnih meteoroloških merilnih mrežah po vsem svetu, glavna procesorska enota meteorološke postaje pa je produkt slovenskega podjetja AMES d.o.o. Ker gre za cenovno zelo drage senzorje so se le-ti zbirali dolgo časa. Tako je bilo nekaj senzorjev z lastnimi sredstvi kupljenih preko različnih dražb na internetu, za ostali del pa gre zahvala nemški državni meteorološki službi DWD (Deutscher Wetterdienst) za donacije senzorjev.

Danes postaja šteje naslednje komponente:

- Meteorološka postaja AMES AMS156 – krmilno procesorska enota
- AMES dajalnik hitrosti in smeri vetra – mehanski anemometer
- ThiesClima Ultrasonic anemometer 2D – ultrazvočni anemometer
- Pernix higrometer in Pt100 – merilnik vlažnosti in temperature
- Setra 470 – primarni precizni merilnik zračnega tlaka
- Setra 270 – redundantni precizni merilnik zračnega tlaka
- Lambrecht 1518 H3 – avtomatski ombrometer na prekucno žlico (resolucija 0.1 mm)
- OTT Pluvio 250 – tehtalni ombrometer (resolucija 0.01 mm)
- Lambrecht Rain[e] - tehtalni ombrometer (resolucija 0.01 mm)
- ThiesClima Precipitation Monitor – merilnik statusa padavin
- Kipp&Zonen CM6 pyranometer – merilnik globalnega sončnega sevanja
- Meteoservis SD6 - merilnik trajanja sončnega obsevanja
- Vaisala CT12K – ceilometer, laserski merilnik višine oblakov
- Vaisala PWD12 - merilnik sedanjega vremena
- Spletni kameri Mobotix M26


Projekt monitoringa padavin na Snežniškem hribovju

Namen projekta je bila določitev padavinskega vzorca za območje južno od glavnega grebena Snežnika. To območje je zanimivo predvsem zaradi zelo velikih vrednosti mesečnih in letnih količin padavin. Predvsem ob prehodih ti. Sredozemskih ciklogenez lahko pade v kratkem časovnem intervalu velika količina padavin. Iz preteklosti imamo za to področje podatke iz klimatološke postaje Gomance, ki je delovala v drugi polovici 20. stoletja. Ostalih meteoroloških postaj pa v preteklosti na tem področju nažalost ni bilo. Po ukinitvi klimatološke postaje Gomance (konec 70. let prejšnjega stoletja) je ARSO na mestu bivše postaje postavil totalizator, ki od takrat meri letne kumulative padavin. Vzdrževalec nato enkrat letno izlije vsebino totalizatorja in pomeri količino padavin.

Prve testne meritve so se začele konec leta 2005 in kmalu pokazale, da podatki iz klimatološke postaje Gomance niso reprezentativni za širše področje, saj se na nekaterih drugih lokacijah pojavljajo dosti višje kumulative padavin (tako na mesečni kot letni ravni). Zaradi tega spoznanja so bile lokacije ombrometrov izbrane glede na konfiguracijo terena in s tem na pričakovane ekstreme padavin ter na dosegljivost same lokacije, saj je na tem področju zaradi bližine meje s Hrvaško in izredno goste vegetacije izredno težko najdi ustrezno lokacijo za postavitev ombrometra.

Ostro gorsko podnebje in veliki stroški so projekt močno oslabili, tako je bila mreža iz prvotnih 8 ombrometrov (od Gomancev do V. Milanje) zmanjšana na 4 ombrometre, nato pa zaradi visokih stroškov vzdrževanja počasi ukinjena.

Leta 2012 je projekt ob podpori Parka Škocjanske jame dobil nov zagon. Tako so bile postavljene 3 padavinske postaje, katere podatke o padavinah sporočajo v realnem času.


Meteorološka postaja na vrhu Snežnika (1796m)

Ob podpori Parka Škocjanske jame, Planinskega društva Snežnik ter Radioamaterskega društva Snežnik je predvidena postavitev meteorološke postaje na vrhu Snežnika (1796 m). Podatki iz postaje bodo zanimivi tako za planince, ki se odpravljajo na vrh te najvišje slovenske nealpske gore, kot tudi za širšo javnost, saj verjamem, da bodo izmerjene vrednosti tako vetra kot tudi temperature zanimive.


Spletna kamera na lokaciji Petelinjskega jezera (Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

Petelinjsko jezero je eno izmed 17 pivških presihajočih jezer in drugo največje v pivški kotlini. V letu 2020 smo za Občino Pivka v okviru projekta NATURE&WILDLIFE, sofinanciranega iz Programa Interreg Slovenija - Hrvaška 2014-2020 postavili spletno kamero, preko katere lahko obiskovalci spletne strani www.pivskajezera.si skozi vse leto spremljajo območje Petelinjskega jezera.


Meritve z mobilno meteorološko postajo

Meritve z mobilno meteorološko postajo se izvajajo na lokacijah, kjer obstaja interes za takšne meritve ali pa na lokacijah, kjer se pričakuje pojav izrednega vremenskega dogodka (npr. meritve vetra - burje). Postaja omogoča merjenje osnovnih meteoroloških parametrov:

- Temperature zraka na 2m
- Relativne zračne vlažnosti na 2m
- Zračnega tlaka
- Hitrosti in smeri vetra na 2m

Nazaj na vrh